Απολογισμός των εις δραχμάς λογαριασμών πρώτου έτους βοηθείας, 1.7.48-30.6.49 επί τη βάσει του λογιστικού της 30.6.49 τόμ.Α'

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι : Υπουργείο Συντονισμού , 1950
Σειρά:Σειρά μελετών ανασυγκροτήσεως 51
Πηγή:Λογιστικός απολογισμός ανασυγκροτήσεως
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 338.9495 Λ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη