Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες μιγμάτων θειοαργιλικού τσιμέντου και τσιμέντου portland

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γαλανοπούλου Κ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών - Τομ. Ι:Χημικών Μηχανικών - Εργ. Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1996
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 666.94 Γ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη