Εκτίμηση επικινδυνότητας και διαχείριση ασφάλειας βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καραγιαννίδης Λ.
Συλλογικό Έργο: Ασφάλεια βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας, ΠΣΧΜ - Τμ. Β. Ελλάδας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Πηγή:Ασφάλεια βιομηχανικών εγκαταστάσεων (1999 : Θεσσαλονίκη)
Λέξη-Κλειδί:Διαχείριση Επικινδυνότητας
Ασφάλεια
Πρόληψη Ατυχημάτων
Βιομηχανικά Ατυχήματα
Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
Γενική θεματική ενότητα:ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο