Αριθμητική προσομοίωση της μηχανικής συμπεριφοράς κυβικού δοκιμίου σκυροδέματος με έμφαση στην ενδιάμεση ζώνη τσιμεντοπολτού-αδρανών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Χατζοπούλου Ε.Χ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Χανιά , 1997
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ