Παραπομπή APA

Γούτα Π. (1986). Τεχνολογίες ανασυνδυασμένου DNA και κυτταρικής συγχώνευσης: Γενικές αρχές και εφαρμογές. Θεσσαλονίκη.

Παραπομπή Chicago Style

Γούτα Π. Τεχνολογίες ανασυνδυασμένου DNA και κυτταρικής συγχώνευσης: Γενικές αρχές και εφαρμογές. Θεσσαλονίκη, 1986.

Παραπομπή MLA

Γούτα Π. Τεχνολογίες ανασυνδυασμένου DNA και κυτταρικής συγχώνευσης: Γενικές αρχές και εφαρμογές. Θεσσαλονίκη, 1986.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.