Τεχνολογίες ανασυνδυασμένου DNA και κυτταρικής συγχώνευσης Γενικές αρχές και εφαρμογές

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Γούτα Π., Μπιμπίλα Θ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1986
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Παρόμοια τεκμήρια