Προσδιορισμός επιπέδων των οξειδίων του αζώτου (ΝΟx) στην πόλη της Θεσσαλονίκης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Λίταινας Χ., Οκαλίδης Στ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1986
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 363.7392 ΛΙΤ
Αντίγραφο Not Available