Σκυροδέματα υψηλής επιτελεστικότητας Θλιπτική αντοχή και ανθεκτικότητα έναντι μείγματος θειικών διαλυμάτων (2,5% νατρίου και 2,5% μαγνησίου)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μακρυγιάννη Ε., Παπαδημητρίου - Φλώρου Ε., Πατερίτσας Β.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. Πολιτικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2000
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: 620.136 Μ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 620.136 ΜΑΚ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη