Επιρροή των Χαλύβδινων Ινών στην Ικανότητα Πλακοδοκών Ο/Σ υπό Στρέψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Καραγιάννης Χρήστος Γ., Χαλιορής Κωνσταντίνος
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ , 2000
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ I , Μάιος-Αύγ. 2000 ; τ.20, τεύχ.2 , (13 σ.)
Λέξη-Κλειδί:Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Ινοπλισμένο Σκυρόδεμα
Στρέψη
Πλακοδοκοί
Δομική Ανάλυση
Reinforced Concrete
Fiber Reinforced Concrete
Torsion
Flanged Beams
Structural Analysis
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο του άρθρου
Το κείμενο της ελληνικής και της αγγλικής περίληψης

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧI 2000/2