Παραπομπή APA

Τσούκα Σ. (2001). Διερεύνηση των ενδεχομένων μορφών υγρασίας στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου: Προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Θεσσαλονίκη.

Παραπομπή Chicago Style

Τσούκα Σ. Διερεύνηση των ενδεχομένων μορφών υγρασίας στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου: Προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Θεσσαλονίκη, 2001.

Παραπομπή MLA

Τσούκα Σ. Διερεύνηση των ενδεχομένων μορφών υγρασίας στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου: Προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Θεσσαλονίκη, 2001.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.