Μια πρώτη αποτίμηση των προβλημάτων υγρασίας στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Γιαμάς Α., Κολιούσης Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Πολιτικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1999
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 690.24 ΓΙΑ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη