Συμπεριφορά βιομηχανικώς παραγόμενων σπειροειδών συνδετήρων για υποστυλώματα από ωπλισμένο σκυρόδεμα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Χρονόπουλος Μ., Παπαθεοδώρου Θ., Μαυροειδής Παναγιώτης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (13ο : 1999 : Ρέθυμνο) / / ΤΕΕ, ΕΤΕΚ . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Συνδέσεις Οπλισμού
Οπλισμός Σκυροδέματος
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Υποστυλώματα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Παρόμοια τεκμήρια