Απλό ομοίωμα για τη μη γραμμική σεισμική ανάλυση πλαισίου από οπλισμένο σκυρόδεμα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γραβαλάς Φώτιος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Πολιτικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1988
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.18343 ΓΡΑ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη