Οι γυναίκες διπλωματούχοι μηχανικοί μπροστά στις προκλήσεις της απασχόλησης και της κατάρτισης (1997 : Αθήνα) Ευρωπαϊκό συνέδριο

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Οι γυναίκες διπλωματούχοι μηχανικοί μπροστά στις προκλήσεις της απασχόλησης και της κατάρτισης : Ευρωπαϊκό συνέδριο : Πρακτικά, ΕΔΕΜ, ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Συνέδριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1997
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Απασχόληση
Γυναικεία Απασχόληση
Ιδιωτικός Τομέας
Δημόσιος Τομέας
Κοινοτικά Προγράμματα
Επαγγελματική Εκπαίδευση
Εργασιακό Περιβάλλον
Επιμόρφωση Εργαζομένων
Εργασιακά θέματα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1843
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1060
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη