Φυσική περιγραφή:404 σ. : πίν., σχ.
Βιβλιογραφία:βιβλγρ.
DEWEY Γενικού θέματος:624 - (ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)