Εφαρμογή της οδηγίας SEVEZO II στην Ελλάδα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μουζάκης Γεώργιος
Συλλογικό Έργο: Ασφάλεια βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας, ΠΣΧΜ - Τμ. Β. Ελλάδας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Πηγή:Ασφάλεια βιομηχανικών εγκαταστάσεων (1999 : Θεσσαλονίκη)
Λέξη-Κλειδί:Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
Ασφάλεια Εγκαταστάσεων
Κοινοτική Οδηγία Seveso
Κοινοτικές Οδηγίες
Γενική θεματική ενότητα:ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1013