Παραπομπή APA

Μουζάκης Γεώργιος. Εφαρμογή της οδηγίας SEVEZO II στην Ελλάδα.

Παραπομπή Chicago Style

Μουζάκης Γεώργιος. Εφαρμογή της οδηγίας SEVEZO II στην Ελλάδα.

Παραπομπή MLA

Μουζάκης Γεώργιος. Εφαρμογή της οδηγίας SEVEZO II στην Ελλάδα.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.