Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (2001 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Πρακτικά, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2001
Λέξη-Κλειδί:Σκυρόδεμα
Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα
Τεχνολογία Σκυροδέματος
Προδιαγραφές
Πρότυπα
Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Περιγραφή τεκμηρίου:Είναι τα Πρακτικά της Μ 1837
Φυσική περιγραφή:150 σ.
DEWEY Γενικού θέματος:624 - (ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)