Εκτέλεση και επίβλεψη δημοσίων έργων Σύστημα προσφοράς μελέτη - κατασκευή με βάση τον Ν. 1418/1984

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Λυσσαφίδου Ε., Μυλωνάς Χ., Τσομπάνογλου Ι., Ράπτης Δ., Κάστρο Ε., Γεωργανόπουλος Χ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1987
Λέξη-Κλειδί:Δημόσια Εργα
Θεσμικό Πλαίσιο
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 025