Αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στο χώρο με βάση την επιτελεστικότητα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παναγόπουλος Γεώργιος Κ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Πολιτικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2001
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 693.852 ΠΑΝ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη