Παραπομπή APA

Αρχιμήδης, & Heiberg J.L. (1910). Archimedis Opera Omnia: Cum commentariis eutocii. Lipsiae: Aedibus B.G. Teubneri.

Παραπομπή Chicago Style

Αρχιμήδης, and Heiberg J.L. Archimedis Opera Omnia: Cum Commentariis Eutocii. Lipsiae: Aedibus B.G. Teubneri, 1910.

Παραπομπή MLA

Αρχιμήδης, and Heiberg J.L. Archimedis Opera Omnia: Cum Commentariis Eutocii. Lipsiae: Aedibus B.G. Teubneri, 1910.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.