Παραπομπή APA

Σολδάτος Δημήτριος. (1998). Δημόσια έργα ανάθεση μελετών. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Μ. Δημοπούλου.

Παραπομπή Chicago Style

Σολδάτος Δημήτριος. Δημόσια έργα ανάθεση μελετών. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Μ. Δημοπούλου, 1998.

Παραπομπή MLA

Σολδάτος Δημήτριος. Δημόσια έργα ανάθεση μελετών. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Μ. Δημοπούλου, 1998.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.