Δείκτες ποιότητας - Μηχανισμός παρακολούθησης και συνεχούς βελτίωσης ενός συστήματος ποιότητας (1997 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ζούμπος Γιώργος Α.
Συλλογικό Έργο: Κύκλος διαλέξεων Τυποποίησης (Διαλέξεις), ΤΕΕ - ΜΕ Τυποποίησης & Ευρωκωδίκων
Κατηγορία Υλικού: Διάλεξη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1997
Πηγή:Κύκλος διαλέξεων Τυποποίησης (1997 : Αθήνα) : Πρακτικά / / ΤΕΕ-ΜΕ Τυποποίησης & Ευρωκωδίκων
Λέξη-Κλειδί:Διασφάλιση Ποιότητας
Ελεγχος Ποιότητας
Συστήματα Ποιότητας
Δείκτες Ποιότητας
Γενική θεματική ενότητα:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1850
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη