Συστήματα στήριξης αποφάσεων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αναγνωστόπουλος Κ.
Συλλογικό Έργο: Διαχείριση τεχνικών έργων με τη βοήθεια πακέτων λογισμικού, ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Πηγή:Διαχείριση τεχνικών έργων με την βοήθεια πακέτων λογισμικού (1995 : Θεσσαλονίκη)
Λέξη-Κλειδί:Λήψη Αποφάσεων
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 813