Ανάλυση σχεδιασμός και διαστασιολόγηση κτιρίων με τους νέους κανονισμούς εφαρμογής (1996 : Θεσσαλονίκη)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ανάλυση σχεδιασμός και διαστασιολόγηση κτιρίων με τους νέους κανονισμούς εφαρμογής, ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Κατηγορία Υλικού: Σεμινάριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Λέξη-Κλειδί:Αντισεισμική Μηχανική
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Κανονισμοί
Δομική Ανάλυση
Κατασκευές
Πλάκες
Πλαίσια
Τοιχώματα
Τεχνολογία Σκυροδέματος
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 810
Μ 811
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη