Μηχανικές ιδιότητες οπλισμένου σκυρ/τος ειδικά θέματα τεχνολογίας σκυρ/τος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπαγιάννη Ι.
Συλλογικό Έργο: Ανάλυση σχεδιασμός και διαστασιολόγηση κτιρίων με τους νέους κανονισμούς εφαρμογής, ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Πηγή:Ανάλυση σχεδιασμός και διαστασιολόγηση κτιρίων με τους νέους κανονισμούς εφαρμογής (1996 : Θεσσαλονίκη)
Λέξη-Κλειδί:Τεχνολογία Σκυροδέματος
Ελεγχος Ποιότητας
Σκυρόδεμα
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Μηχανικές Ιδιότητες
Φυσικές Ιδιότητες
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 811