Συστάσεις για προσεισμικές και μετασεισμικές επεμβάσεις σε κτίρια

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΟΑΣΠ, ΥΠΕΧΩΔΕ
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : ΟΑΣΠ , 2001
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ