Διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος (1995 : Θεσσαλονίκη)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος, ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Κατηγορία Υλικού: Σεμινάριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Λέξη-Κλειδί:Περιβαλλοντική Διαχείριση
Προστασία Περιβάλλοντος
Περιβαλλοντική Πολιτική
Περιβαλλοντικές Μελέτες
Διάθεση Αποβλήτων
Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 807
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη