Καθαρισμός υγρών αποβλήτων που περιέχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Γείτονας Α., Ζουμπούλης Α.
Συλλογικό Έργο: Διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος, ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Πηγή:Διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος (1995 : Θεσσαλονίκη)
Λέξη-Κλειδί:Υγρά Απόβλητα
Επεξεργασία Αποβλήτων
Φυτοφάρμακα
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 807