Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων οδικών έργων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Νάτσινας Θεόδωρος
Συλλογικό Έργο: Διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος, ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Πηγή:Διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος (1995 : Θεσσαλονίκη)
Λέξη-Κλειδί:Περιβαλλοντικές Μελέτες
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
Προστασία Περιβάλλοντος
Οδικά Εργα
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 807