Παραπομπή APA

Μωρέττη Μ. (2001). Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος - ΕΚΩΣ 2000: κυριότερες διαφορές από τον ΝΕΚΩΣ. Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας.

Παραπομπή Chicago Style

Μωρέττη Μ. Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος - ΕΚΩΣ 2000: κυριότερες διαφορές από τον ΝΕΚΩΣ. Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, 2001.

Παραπομπή MLA

Μωρέττη Μ. Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος - ΕΚΩΣ 2000: κυριότερες διαφορές από τον ΝΕΚΩΣ. Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, 2001.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.