Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος - ΕΚΩΣ 2000 κυριότερες διαφορές από τον ΝΕΚΩΣ

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μωρέττη Μ.
Συλλογικό Έργο: Σχεδιασμός με τον νέο αντισεισμικό κανονισμό και τον νέο κανονισμό ωπλισμένου σκυροδέματος, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Λάρισα : ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας , 2001
Πηγή:Σχεδιασμός με τον νέο αντισεισμικό κανονισμό και τον νέο κανονισμό ωπλισμένου σκυροδέματος [2001:Λάρισα]
Λέξη-Κλειδί:Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Κανονισμοί
Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το κείμενο της εισήγησης

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.176206 Σ