θερμομονωτικά υλικά, τρόποι θερμομόνωσης κτιρίων, κώδικες θερμομόνωσης κτιρίων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπόζης Δ.
Συλλογικό Έργο: Πακέτα Η/Μ εγκαταστάσεων, ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Πηγή:Πακέτα Η/Μ εγκαταστάσεων (1995 : Θεσσαλονίκη)
Λέξη-Κλειδί:Θερμομόνωση
Κτίρια
Θερμομονωτικά Υλικά
Κωδικοποίηση
Γενική θεματική ενότητα:ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 806