Μεταποίηση & εμπόρια προϊόντων αλιείας & υδατοκαλλιέργειας Προγράμματα ενίσχυσης του τομέα χρηματοδοτικά, οικονομικά και στατιστικά στοιχεία

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Υπουργείο Γεωργίας Γεν. Δ/νση Αλιείας Δ/νση Αλιευτικών Εφαρμογών και Εισροών Αλιευτικής Παραγωγής
Κατηγορία Υλικού: Φυλλάδιο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : Υπουργείο Γεωργίας - Γενική Δ/νση Αλιευτικών Εφαρμογών & ΕΑΠ , 2000
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ