Προστασία του οπλισμού στο σκυρόδεμα με επικαλύψεις με και χωρίς συνδυασμό αναστολέων διάβρωσης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μπατής Γ., Πανταζοπούλου Π., Μελετίου Κ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (13ο : 1999 : Ρέθυμνο) / / ΤΕΕ, ΕΤΕΚ . τ. 2
Λέξη-Κλειδί:Τεχνολογία Σκυροδέματος
Οπλισμός Σκυροδέματος
Επικαλύψεις
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου