Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ), ως εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης, στα δομικά υλικά εφαρμογή στο σκυρόδεμα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μπούρα Α., Κορωναίος Χ., Οικονόμου Ν., Μουσιόπουλος Ν.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (13ο : 1999 : Ρέθυμνο) / / ΤΕΕ, ΕΤΕΚ . τ. 2
Λέξη-Κλειδί:Περιβαλλοντική Διαχείριση
Ανάλυση Κύκλου Ζωής
Σκυρόδεμα
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου