Αντιμετώπιση σεισμικών καταστροφών (1999: Θεσσαλονίκη) Επιστημονική προσέγγιση - κοινωνική διάσταση

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Αντιμετώπιση σεισμικών καταστροφών Επιστημονική προσέγγιση - κοινωνική διάσταση Πρακτικά συνεδρίου, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ΑΠΘ Τμ.Γεωλογίας
Κατηγορία Υλικού: Συνέδριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη : ΤΕΙ Θεσσαλονίκης , 2000
ΑΠΘ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 551.22 ΑΝΤ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη