Μελέτη θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αλιφέρης Εκτ., Βερνάρδου Μαρ., Κοντομάρης Ευτύχιος., Ρωμαίος Γεώργιος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1976
Όνομα μέρους:Συγκέντρωση και καταγραφή του θεσμικού πλαισίου (Μέρος Α΄)
Συγκέντρωση και καταγραφή της ελληνικής και της ξένης βιβλιογραφίας για τη Τ.Α. (Μέρος Β΄)
Λέξη-Κλειδί:Τοπική Αυτοδιοίκηση
Θεσμικό Πλαίσιο
Δήμος
Κοινότητα
Τεχνικές Υπηρεσίες
Απαλλοτριώσεις Γής
Εκπαίδευση
Κατοικία
Περίθαλψη
Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Πολεοδομία
Κοινωνικός Εξοπλισμός
Βιβλιογραφίες
Γενική θεματική ενότητα:ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (Μέρος Α΄)
Το πλήρες κείμενο (Μέρος Β΄)

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 3
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 3
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 267
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Δυτικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 62
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Δωδεκανήσου - Βιβλιοθήκη Ρόδου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 168
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 145
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη