Κριτική ανάλυση του χωροταξικού σχεδίου και προγράμματος της περιοχής πρωτευούσης του γραφείου Δοξιάδη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1976
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Χωροταξία
Αποκέντρωση
Ποιότητα Ζωής
Κατοικία
Βιομηχανία
Αποχέτευση
Υδρευση
Συγκοινωνίες
Χρήση Γης
Χωροταξικός Σχεδιασμός

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 58

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 238

ΤΕΕ-Δυτικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 63

ΤΕΕ-Δωδεκανήσου - Βιβλιοθήκη Ρόδου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 84

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 144
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη