Παραπομπή APA

Αδάμου Σ. (1999). Σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας: Η περίπτωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Θεσσαλονίκη.

Παραπομπή Chicago Style

Αδάμου Σ. Σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας: Η περίπτωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Θεσσαλονίκη, 1999.

Παραπομπή MLA

Αδάμου Σ. Σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας: Η περίπτωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Θεσσαλονίκη, 1999.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.