Για τη συγκέντρωση απογραφικών στοιχείων για τη γεωργία και τη κτηνοτροφία στην Ελλάδα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Δημητρίου-Ευθυμίου Ε., Λεφάκης Α., Μητσοτάκης Α., Παπαδάκης Γ., Φράγκος Κ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1977
Λέξη-Κλειδί:Απογραφή
Στατιστική
Γεωργία
Κτηνοτροφία
Απασχόληση
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 10
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available