Παραπομπή APA

Σαρηγιάννης Χ. (1996). Αξιολόγηση της εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης στην περιοχή του Δήμου Καλαμαριάςς: Προβλήματα - προοπτικές. Θεσσαλονίκη.

Παραπομπή Chicago Style

Σαρηγιάννης Χ. Αξιολόγηση της εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης στην περιοχή του Δήμου Καλαμαριάςς: Προβλήματα - προοπτικές. Θεσσαλονίκη, 1996.

Παραπομπή MLA

Σαρηγιάννης Χ. Αξιολόγηση της εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης στην περιοχή του Δήμου Καλαμαριάςς: Προβλήματα - προοπτικές. Θεσσαλονίκη, 1996.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.