Κατασκευαστικές λεπτομέρειες όπλιση δομικών στοιχείων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ιγνατάκης Χρήστος Ε.
Συλλογικό Έργο: Νέος αντισεισμικός κανονισμός και κανονισμός σκυροδέματος, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας , 1992
Πηγή:Νέος αντισεισμικός κανονισμός και κανονισμός σκυροδέματος (1996 : Θεσσαλονίκη)
Λέξη-Κλειδί:Κανονισμοί
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Διαστασιολόγηση
Χάλυβας
Δοκοί
Πλάκες
Υποστυλώματα
Τοιχώματα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 816