Ερευνα ολισθηρότητος οδοστρωμάτων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μίχας Ν., Σωτηρόπουλος Η., Τσιτσεκλής Ε.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - ΕΕ Οδών
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1972
Λέξη-Κλειδί:Οδοποιία
Οδοστρώματα
Ολισθηρότητα
Γενική θεματική ενότητα:ΟΔΟΠΟΙΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 67
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Not Available