Τουριστικός λιμένας - μαρίνα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μακρής Δ.
Συλλογικό Έργο: Εργα προστασίας λιμένων, ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Πηγή:Εργα προστασίας λιμένων (1995 : Θεσσαλονίκη)
Λέξη-Κλειδί:Λιμενικά Εργα
Λιμένες
Λιμενικές Εγκαταστάσεις
Μαρίνες
Τουριστικές Εγκαταστάσεις
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 802