Συμβολή της φωτογραμμετρίας στις αρχαιολογικές αποτυπώσεις φωτομωσαϊκό Ακροπόλεως Αθηνών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μπότσικα Ε., Τσακαλίδης Σ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΜΠ
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1976
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 526.982 ΜΠΟ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη