Περιγραφή τεκμηρίου:Πρόγραμμα κατάρτισης Μηχανικών με συγχρηματοδότηση του Ε.Κ.Τ.
Απευθύνεται σε Ηλεκτρολόγους, Μηχανολόγους, Χημικούς και Μεταλλειολόγους Μηχανικούς
Φυσική περιγραφή:17 εισηγ. [458 σ.] : πίν., σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλιογραφίες
DEWEY Γενικού θέματος:363.73 - (ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)