Τι είναι Μ.Π.Ε. Ανάλυση στόχων, απογραφή περιγραφή των υπαρχόντων περιβαλλοντικών πόρων, περιγραφή προτεινόμενου έργου, μέθοδοι πρόβλεψης και εκτίμησης επιπτώσεων, εκπαίδευση επαγγελματική κατάρτιση για την εκπόνηση ΜΠΕ, κόστος εκπόνησης Μ.Π.Ε.

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βαλιούλης Ηρακλής Α.
Συλλογικό Έργο: Προστασία περιβάλλοντος-Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Προστασία περιβάλλοντος-Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Λέξη-Κλειδί:Περιβάλλον
Προστασία Περιβάλλοντος
Περιβαλλοντικές Μελέτες
Γενική θεματική ενότητα:ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ