Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων Αρχες και πρακτική, ένταξη στην λήψη αναπτυξιακών αποφάσεων, ρόλος και αποτελεσματικότητα στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σταμέλος Κ.
Συλλογικό Έργο: Προστασία περιβάλλοντος-Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Προστασία περιβάλλοντος-Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Λέξη-Κλειδί:Περιβάλλον
Προστασία Περιβάλλοντος
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
Γενική θεματική ενότητα:ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 492