Η κατάρτιση ενός προγράμματος προστασίας περιβάλλοντος ενός αποδέκτη (ατμόσφαιρας) μέσω της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων διάφορων πηγών στην ποιότητα του αποδέκτη, εκτίμηση επιπτώσεων από τη βιομηχανία και την θέρμανση χώρων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Χειρακάκη Μαρία
Συλλογικό Έργο: Προστασία περιβάλλοντος-Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Προστασία περιβάλλοντος-Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Λέξη-Κλειδί:Περιβάλλον
Προστασία Περιβάλλοντος
Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Περιβαλλοντικές Μελέτες
Γενική θεματική ενότητα:ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 492